MC-3000

Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja

 • Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja u klasičnim, kondenzacionim i kombinovanim sušarama
 • Žičano merenje
 • Sušenje svih vrsta građe
 • Osnovni režimi sušenja za sve vrste drveta, koje korisnik može da menja i po potrebi vrati na fabričko podešavanje
 • Vremenski režimi sušenja
 • 2 ulaza za merenje temperature
 • 2 ulaza za merenje ravnotežne vlage
 • 8 mesta merenja vlage u drvetu
 • Arhiviranje podataka
 • Programsko vođenje brzine rada ventilatora preko frekventnih pretvarača
 • Pl regulacija grejanja, sušenja i brzine rada ventilatora u rekuperatoru
 • Moguće povezivanje na računar koristeći RS485 komunikacioni standard
 • Evidentiranje električne i toplotne potrošnje
MC-3000 with MKM-08