MC-3000

Automatyczne, półautomatyczne lub ręczne sterowanie procesem suszenia

 • Automatyczne, półautomatyczne lub ręczne sterowanie procesem suszenia w suszarniach konwencjonalnych, kondensacyjnych i kombinowanych
 • Montaż panelowy
 • Pomiar bezprzewodowy lub przewodowy
 • Suszenie wszystkich rodzajów drewna
 • Podstawowe programy suszenia dla wszystkich gatunków drewna, które użytkownik może zmienić i w razie potrzeby przywrócić do wartości domyślnych
 • 4 wejścia do pomiaru temperatury
 • 4 wejścia do pomiaru EMC
 • 10 wejść do pomiaru MC
 • 2 wejścia sterujące do pomiaru temperatury
 • 5 wejść cyfrowych do sterowania pracą wentylatorów i sprężarki
 • Wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeniami
 • Odbiera dane ze skrzynki pomiarowej MKM-08 linią komunikacyjną (do 300 m)
 • Programowalne sterowanie prędkością wentylatora za pomocą falowników
 • Regulacja PI ogrzewania, suszenia i prędkości wentylatora w rekuperatorze
 • Ochrona kodowa zmian parametrów
 • Statystyki pracy sprzętu podczas suszenia
 • Powiadomienie o nieregularnych sytuacjach
 • Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa alarmu
 • Zdalne monitorowanie i sterowanie na komputerze PC za pomocą oprogramowania Nigos DryerManager, za pośrednictwem standardu komunikacji RS485.
 • Rejestracja zużycia energii elektrycznej i ciepła