ROZWIĄZANIA ”POD KLUCZ”

Standardowa dostawa suszarni i komór parowych do drewna ”NIGOS-elektronik” obejmuje:

 • Budowa sprzętu i komory
 • Dostawa i instalacja sprzętu i komór
 • Instalacja oprogramowania NIGOS do zdalnego monitorowania i sterowania procesem suszenia / parowania
 • Uruchomienie suszarni i komór parowych i szkolenie operatorów
 • Dostarczenie dokumentacji do obsługi i konserwacji

 

Na życzenie klienta zapewniamy również dostawę pod klucz, która oprócz powyższego obejmuje:

 • Budowa pokoju dowodzenia dla węzła cieplnego i automatyki
 • Opracowanie projektu (konstrukcyjnego, termomechanicznego i elektrycznego)
 • Produkcja głównego panelu sterowania rozdzielnicą dla kilku suszarni
 • Budowa węzła cieplnego (wraz z pompą cyrkulacyjną dla każdej suszarni z osobna)
 • Budowa instalacja ciepłej wody z izolacją
 • Instalacja mierników zużycia energii elektrycznej i cieplnej dla suszarni