AUTOMATYZACJA I MODERNIZACJA

AUTOMATYZACJA – montaż sterowników automatycznych produkowanych w ”NIGOS-elektronik” – jest standardowa usługa, którą oferujemy dla większości suszarni innych producentów.

 

Instalując nowe sterowniki automatyczne, użytkownik uzyskuje wiele korzyści:

 • wydłużenie żywotności suszarni
 • dokładny pomiar (najczęstszy problem ze starymi systemami sterowania)
 • duża liczba reżimów suszenia NIGOS
 • możliwość dostosowania reżimów suszenia NIGOS dostosowanych do klienta
 • informacja zwrotna o działaniu kluczowych elementów suszarni (wentylatory, pompy cyrkulacyjne itp.)
 • oprócz kontroli pracy możliwość monitorowania i analizowania procesu suszenia poprzez podłączenie jednego lub więcej sterowników automatycznych do komputera
 • możliwość dostępu do komputera z innego komputera lub urządzenia mobilnego za pośrednictwem oprogramowania do zdalnego dostępu
 • pomoc techniczna

 

Do tej pory nasze automatyczne sterowniki zostały zainstalowane w suszarniach większości światowych producentów.

Instalacja sterowników automatycznych ”NIGOS-elektronik” umożliwia MODERNIZACJĘ suszarni poprzez zainstalowanie następujących elementów wykonawczych:

 

 • przetwornice częstotliwości do sterowania pracą i regulacja prędkości wentylatora do cyrkulacji
 • system odzysku ciepła (rekuperator) dla wydajniejszej wymiany powietrza i oszczędność energii cieplnej
 • wentylator w klapie do przyspieszonego wypływu powietrza w trybie ON/OFF lub przez przetwornicę częstotliwości w regulacji PI
 • dwustronny system nawilżania wysokociśnieniowego
 • pompy ciepła z regulacją mocy sprężarki na podstawie wilgotności powietrza
 • komponenty do sterowania pracą pomp cyrkulacyjna (standardowych i SMART)
 • z miernikom zużycia energii elektrycznej i cieplnej możliwe jest monitorowanie i analizowanie kosztów każdego cyklu suszenia (tylko ze sterownikiem automatycznym MC-3000)