MKS-05

Urządzenie do termicznej obróbki drewna

 • Obróbka termiszna (HT, sterylizacja) drewna i palet drewnianych
 • Weryfikacja procesu obróbki termicznej drewnianego materiału opakowaniowego zgodnie z Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych nr 15 (International Standard for Phytosanitary Measures – ISPM15) Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organisation of the UN – FAO)
 • Monitorowanie procesu obróbki termicznej poprzez pomiar temperatury rdzenia drewna i temperatury powietrza
 • Wyświetlanie mierzonych wartości na wyświetlaczu LED według punktu pomiarowego
 • Możliwość zmiany parametrów obróbki termicznej
 • 1 wejście do pomiaru temperatury powietrza
 • 4 wejścia do pomiaru temperatury rdzenia drewna
 • Zestaw zawiera 5 sond temperatury o różnych długościach kabla + 1 zapasową sondę do pomiaru temperatury rdzenia drewna
 • Odbieranie danych z komory przez S-05 do MKS-05 lokalnie (do 20 m)
 • Odbieranie danych z MKS-05 do komputera za pośrednictwem linii komunikacyjnej (do 300 m)
 • Podłączenie do komputera za pośrednictwem standardu komunikacyjnego RS485 (adapter w zestawie)
 • Zdalne monitorowanie i sterowanie procesem obróbki termicznej umożliwia oprogramowanie NIGOS ”Obróbka termiczna drewna”
 • Oprogramowanie umożliwia wydruk wygenerowanego raportu (graficznego i/lub tekstowego), który zawiera wszystkie istotne dane i służy jako dowód pomyślnie przeprowadzonego procesu obróbki termicznej (HT)
 • Wielojęzyczny interfejs użytkownika
 • Dostarczony sprzęt zawiera świadectwo kalibracji wydane przez uprawnioną instytucję
 • Plastikowa obudowa – odpowiednia do montażu na ścianie
 • Odporność na kurz, wilgoć i brud (stopień ochrony IP65)
 • 5 lat gwarancji