Sterownik do obróbki cieplnej

  • Sterownik do obróbki cieplnej (HT, sterylizacja) drewna i palet drewnianych
  • Weryfikacja procesu obróbki cieplnej (HT) palet zgodnie z Międzynarodowym Standardem Środków Fitosanitarnych (ISPM 15) Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
  • Pomiar temperatury rdzenia drewna oraz powietrza
  • Wyświetlanie zmierzonych wartości na wyświetlaczach LED
  • 5 wejść do pomiaru temperatury
  • Oprogramowanie umożliwia wydruk wygenerowanego raportu zawierającego wszystkie istotne dane i wykorzystywanego jako dowód pomyślnie przeprowadzonego procesu obróbki cieplnej (HT)
  • Urządzenie MKS-05 może być stosowane w żywności, medycynie, klimatyzowanych pomieszczeniach, inkubatorach
  • Zdalne monitorowanie i sterowanie poprzez komputer za pomocą oprogramowania “Obróbki termicznej drewna”, za pośrednictwem standardu komunikacji RS485