MKS-05

Uređaj za termički tretman (sterilizaciju) drveta

 • Termički tretman (HT, sterilizacija) drveta i drvenih paleta
 • Verifikacija procesa termičkog tretmana drvenog materijala za pakovanje po Međunarodnom standardu za fitosanitarne mere br. 15 (International Standard for Phytosanitary Measures – ISPM15) Organizacije UN za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organisation of the UN – FAO)
 • Praćenje procesa termičkog tretmana merenjem temperature jezgra drveta i temperature vazduha
 • Prikaz izmerenih vrednosti na LED displeju po mernom mestu
 • Mogućnost promene parametara termičkog tretmana
 • 1 ulaz za merenje temperature vazduha
 • 4 ulaza za merenje temperature jezgra drveta
 • Komplet obuhvata 5 temperaturnih sondi različitih dužina kablova + 1 rezervnu sondu za merenje temperature jezgra drveta
 • Prijem podataka iz komore preko S-05 do MKS-05 lokalno (do 20 m)
 • Prijem podataka od MKS-05 do računara komunikacionom linijom (do 300 m)
 • Povezivanje na računar korišćenjem komunikacionog standarda RS485 (uključen adapter)
 • Daljinsko praćenje i upravljanje procesom termičkog tretmana omogućava NIGOS softver ”Sterilizacija”
 • Softver omogućava štampanje generisanog izveštaja (grafičkog i/ili tekstualnog) koji sadrži sve relevantne podatke i koji se koristi kao dokaz o uspešno sprovedenom postupku termičkog tretmana (HT)
 • Višejezični korisnički interfejs
 • Isporučena oprema uključuje i uverenje o etaloniranju izdato od strane ovlašćene institucije
 • Plastično kućište – pogodno za montažu na zid
 • Otpornost na prašinu, vlagu i prljavštinu (IP65 zaštita)
 • 5 godina garancije