RVD-905A

Univerzalni ručni vlagomer RVD-905A je prenosni uređaj namenjen za merenje vlage drveta, piljevine i čvrstih građevinskih materijala (beton, malter, gips). Obezbeđuje tačno, precizno i pouzdano merenje na širokom mernom opsegu. Sa ovim uređajem se opciono mogu meriti i temperatura i relativna vlažnost vazduha. Baterijsko napajanje i kompletna oprema obezbeđuju dovoljnu autonomnost za udoban rad na terenu, kao i u fabričkim halama, sušarama… više >>

DVD-241

Dodirni prenosni vlagomer DVD-241 je namenjen za merenje sadržaja vlage u drvetu i furniru dodirom, bez oštećenja uzorka čija se vlaga meri. Idealan je za brzu proveru i upoređivanje vlage u različitim uzorcima drveta na terenu. Meri vlagu u tankim uzorcima počev od 1 mm debljine. više >>