Sušare za ogrevno drvo

SDO-14

Kod ovih modela sušara, dimenzija komore se prilagođava standardnim paletama za transport. Sve stroži zahtevi od strane krajnjih kupaca zahtevaju da ogrevno drvo bude suvo i sterilisano.

 

Sušenjem ogrevnog drva optimizuju se troškovi transporta (nema pretovara, moguć je pun utovar kamiona).

OPŠTI PODACI:

 • Sušare su namenjene za sušenje svih vrsta ogrevnih drva
 • Kapacitet sušara : 28 paleta ogrevnih drva dimenzija 1x1x2m po ciklusu sušenja
 • Radni medijum topla voda sistema 90/70C (120 °C) ili para 2,5 bar
 • Standardna širina sušara : 15,0 m
 • Standardna dubina sušara: 4,0 m
 • Visina za slaganje : 2,8 m
 • Sušare mogu biti konstruisane i prema zahtevu kupca
 • Automatsko upravljanje procesa sušenja
  (automat MC-2000 ili MC-504)
 • Mogućnost povezivanja i praćenja svih komora preko računara
  (Software Nigos Dryer Manager)
 • Mogućnost daljinskog upravljanja putem interneta

Sve naše sušare uključuju: visoko izolovanu konstrukciju od aluminijuma, reverzibilnu tehnologiju grejanja i ventilacije, maksimalni kvalitet i performanse sušenja, ekološki prihvatljiva rešenja i energetsku efikasnost.

Potrošnja energije se ublažava i upotrebom drvnog otpada ili piljevine kao pogonskog goriva za loženje kotla, pa se ovaj tip sušara preporučuje kupcima koji imaju na raspolaganju kotao ili drvni otpad u znatnim količinama.

Cilj je u što kraćem vremenskom intervalu uraditi sušenje i sterilizaciju paleta sa cepanicama ogrevnog drva.

Garancija iznosi tri godine za kompletnu sušaru i 5 godina za automat za vodjenje procesa sušenja.

Šema SDO

Šema SDO – odozgo

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Kompletna konstrukcija od masivnih aluminijumskih profila omogućava visoka krovna opterećenja (do 250 kg/m2 snega) i otpornost sušare na udare vetra od 150 km/h
 • Zidovi sušara od aluminijumskih kaseta, spojeni inox vijcima i silikonom visoke opornosti na temperaturu i kiselinu iz drva
 • Izolacija od tvrdo presovane vune debljine 10 cm
 • Spoljna fasada od sinusnih aluminijumskih limova
 • Podplafon od aluminijuma omogućava ravnomernu cirkulaciju kroz sve složajeve
 • Grejači urađeni od inoxa i bimetalnih cevi inox/aluminijum 25/54 i kompletna toplovodna instalacija u sušari od inox cevi
 • Reverzibilni ventilatori sa visokim stepenom iskorišćenja (motori H-klase)
 • Ušteda elektične energije promenom brzine rada ventilatora, preko frekventnih pretvarača za svaki ventilator ponaosob
 • Servo klapne postavljene dijagonalno
 • Mogućnost instalacije opreme, vrata i sistema upravljanja u zidanom objektu kupca