Mini sušare

NKS-12, NKS-20/REV, NIGOLUX-12, NIGOLUX-20

Sušare su namenjene za sušenje svih vrsta i vlažnosti drva manjeg kapaciteta.

OPŠTI PODACI:

 • Sušare su namenjene za sušenje svih vrsta i vlažnosti drva manjeg kapaciteta
 • Kapacitet sušara : od 12-20 m3 po ciklusu sušenja
 • Radni medijum kod NKS modela: topla voda sistema 90/70 °C
 • Radni medijum kod Nigolux modela: el.energija, topla voda sistema 90/70 °C ( K1 i K2)
 • Standardna širina sušara : 4,5 m
 • Standardna dubina sušara: 4,5 / 6,3 m
 • Visina za slaganje : 2,2 / 3,2 m
 • Sušare mogu biti konstruisane i prema zahtevu kupca
 • Automatsko upravljanje procesa sušenja
  (MC-2000, MC-904 ili MC-504)
 • Mogućnost povezivanja i praćenja svih komora preko računara
  (Software Nigos Dryer Manager)
 • Mogućnost daljinskog upravljanja putem interneta

U zavisnosti od raspoložive energije za zagrevanje rade se 3 modela kondenzacionih i 2 modela klasičnih sušara. Nigolux-K1 sa elektro grejačem i manjim toplovodnim grejačem u toplotnoj pumpi, Nigolux-K2 sa elektro grejačem i standardnim toplovodnim grejačima na sušari i Nigolux – model mini kondenzacione ušare. NKS -model klasične sušare bez reverziranja i NKS/rev -model klasične sušare sa reverziranjem.

Potrošnja energije se ublažava i upotrebom drvnog otpada ili piljevine kao pogonskog goriva za loženje kotla, pa se ovaj tip sušara preporučuje kupcima koji imaju na raspolaganju kotao ili drvni otpad u znatnim količinama.

Uz minimalnu potrošnju energije ostvaruje se veoma kvalitetno sušenje.

Garancija iznosi tri godine za kompletnu sušaru i 5 godina za automat za vodjenje procesa sušenja.

Šema NIGOLUX-12-20

Šema NKS-12

Šema NKS-20

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Kompletna konstrukcija od masivnih aluminijumskih profila omogućava visoka krovna opterećenja (do 250 kg/m2 snega) i otpornost sušare na udare vetra od 150 km/h
 • Zidovi sušara od aluminijumskih kaseta, spojeni inox vijcima i silikonom visoke opornosti na temperaturu i kiselinu iz drva
 • Izolacija od tvrdo presovane vune debljine 10 cm
 • Spoljna fasada od sinusnih aluminijumskih limova
 • Mogućnost izrade komore od fabrikovanih panela i spoljašnje čelične konstrukcije. Ovo je finansijski povoljniji model komore i namenjen je prvenstveno sušenju mekih vrsta drva. Kod ovog modela ugrađuju se dvokrilna vrata
 • Grejači urađeni od inoxa i bimetalnih cevi inox/aluminijum 25/54 i kompletna toplovodna instalacija u sušari od inox cevi (samo za modele NKS i Nigolux K2), omogućava kombinovani rad ovog modela sušare
 • Reverzibilni ventilatori sa visokim stepenom iskorišćenja (motori H-klase)
 • Ušteda elektične energije promenom brzine rada ventilatora, preko frekventnih pretvarača za svaki ventilator ponaosob
 • Servo klapne postavljene dijagonalno
 • Jednostrani sistem vlaženja niskim pritiskom
 • Mogućnost instalacije opreme, vrata i sistema upravljanja u zidanom objektu kupca