Sušare za lamelu

Sušenje svih vrsta i vlažnosti lamela moguće je u kondenzacionim i klasičnim sušarama.

 

Sve naše sušare uključuju: visoko izolovanu konstrukciju od aluminijuma, reverzibilnu tehnologiju grejanja i ventilacije, maksimalni kvalitet i performanse sušenja, ekološki prihvatljiva rešenja i energetsku efikasnost.

OPŠTI PODACI:

 • Sušare su namenjene za sušenje svih vrsta i vlažnosti lamela (4 – 12mm )
 • Sušenje pomoću toplotne pumpe najsavremenije izrade
 • Kapacitet sušara od 20 do 50 m3 po ciklusu sušenja
 • Radni medijum: električna energija, topla voda sistema 90/70 °C
 • Standardna širina sušara : 5,2 / 8,6 / 10,6 m
 • Standardna dubina sušara: 6,0 m
 • Visina za slaganje : 3,1 / 4,1 m
 • Sušare mogu biti konstruisane i prema zahtevu kupca
 • Automatsko upravljanje procesom sušenja preko automata
  MC-2000 ili MC-3000 za svaku sušaru pojedinačno
 • Mogućnost povezivanja i praćenja svih komora preko računara
  (Software Nigos Dryer Manager)
 • Mogućnost daljinskog upravljanja putem interneta

U zavisnosti od raspoložive energije za zagrevanje rade se 2 modela kondenzacionih:
Nigolux-K1L sa elektro grejačem i manjim toplovodnim grejačem u toplotnoj pumpi,
Nigolux-K2L sa elektro grejačem i standardnim toplovodnim grejačima na sušari i
VKS-L model klasične sušare za lamelu.

Potrošnja energije se ublažava i upotrebom drvnog otpada ili piljevine kao pogonskog goriva za loženje kotla, pa se ovaj tip sušara preporučuje kupcima koji imaju na raspolaganju kotao ili drvni otpad u znatnim količinama.

Uz minimalnu potrošnju energije ostvaruje se veoma kvalitetno i dovoljno brzo sušenje svih vrsta lamela.

Garancija iznosi tri godine za kompletnu sušaru i 5 godina za automat za vodjenje procesa sušenja.

Šema LAMELA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Kompletna konstrukcija od masivnih aluminijumskih profila omogućava visoka krovna opterećenja (do 250 kg/m2 snega) i otpornost sušare na udare vetra od 150 km/h
 • Zidovi sušara od aluminijumskih kaseta, spojeni inox vijcima i silikonom visoke opornosti na temperaturu i kiselinu iz drva
 • Izolacija od tvrdo presovane vune debljine 10 cm
 • Spoljna fasada od sinusnih aluminijumskih limova
 • Podplafon od aluminijuma omogućava ravnomernu cirkulaciju kroz sve složajeve
 • Toplotna pumpa velike snage, uz pomoć kompresora, menja agregatno stanje gasa (freona), koristi istovremeno energiju za zagrevanje sušare i kondenzaciju vlage iz sušare
 • Glavni delovi toplotne pumpe su kompresor, isparivač (hladni deo) i kondenzator (topli deo). Sušenje lamela se odvija bez prisustva spoljnjeg vazduha, pa je zato u ovim sušarama maksimalno zadržavanje prirodne boje drva
 • Grejači urađeni od inoxa i bimetalnih cevi inox/aluminijum 25/54 i kompletna toplovodna instalacija u sušari od inox cevi (za model K2 i VKS-L )
 • Reverzibilni ventilatori sa visokim stepenom iskorišćenja (motori H-klase)
 • Ušteda elektične energije promenom brzine rada ventilatora, preko frekventnih pretvarača za svaki ventilator ponaosob
 • Mogućnost instalacije opreme, vrata i sistema upravljanja u zidanom objektu kupca