Automatizacija i modernizacija

AUTOMATIZACIJA  – ugradnja automatika proizvodnje ”NIGOS-elektronik” – je standardna usluga koju nudimo za većinu sušara drugih proizvodjača.

 

Ugradnjom novih automatika korisnik dobija:

 • produženje radnog veka sušara
 • sigurno merenje (najčešći problem kod starih elektronika)
 • veliki broj NIGOS-režima sušenja
 • mogućnost prilagođenja NIGOS-režima na interne koji su korišćeni u praksi (na većini automata)
 • povratne informacije o radu ključnih elemenata sušara (ventilatora, cirkulacione pumpe i sl.)
 • pored kontrole rada i mogućnost praćenja i analiziranja procesa sušenja uz povezivanje jedne ili više automatika na računar
 • mogućnost pristupa računaru preko drugog računara ili mobilnog uređaja, putem softvera za udaljeni pristup
 • tehničku podršku

 

 

Dosad su naše automatike ugrađene u sušare većine svetskih proizvođača.

Ugradnjom automatika firme ”NIGOS-elektronik” omogućena je MODERNIZACIJA sušara ugradnjom sledećih izvršnih elemenata:

 

 • frekventni pretvarači za kontrolu rada i regulaciju brzine ventilatora za cirkulaciju
 • rekuperatorski sistem za efikasniju razmenu vazduha i uštedu toplotne energije
 • ventilator u klapni za ubrzano izbacivanje vazduha u ON/OFF režimu ili preko frekventnog pretvarača u PI regulaciji
 • sistem dvostranog vlaženja sa povišenim pritiskom
 • toplotna pumpa sa kontrolom snage kompresora na osnovu procenta vlage u vazduhu
 • komponente za upravljanje radom cirkulacionih pumpi (standardnih i SMART)
 • sa meračima potrošnje električne i toplotne energije moguće je pratiti i analizirati troškove svakog ciklusa sušenja (samo sa automatom MC-3000)