Klasične sušare za drvo

KONVENCIONALNE SUŠARE (VKS, VKS/rek)

Konvencionalan (klasičan) način sušenja je najčešće primenjivan za sušenje svih vrsta i vlažnosti drva.

 

Sušare ovog tipa su, u tehničkom smislu, relativno jednostavne i ne zahtevaju specijalno održavanje.

 

Sve naše sušare uključuju: visoko izolovanu konstrukciju od aluminijuma, reverzibilnu tehnologiju grejanja i ventilacije, maksimalni kvalitet i performanse sušenja, ekološki prihvatljiva rešenja i energetsku efikasnost.

OPŠTI PODACI:

 •  Sušare su namenjene za sušenje svih vrsta i vlažnosti drva
 •  Kapacitet sušara od 30 do 140 m3 po ciklusu sušenja
 •  Radni medijum: topla voda sistema 90/70 °C ili para 2,5 bar
 •  Temperatura sušenja se kreće do maksimalnih 80 °C
 •  Standardna širina sušara: 4,6 / 6,6 / 8,6 / 10,6 / 13,0 m
 •  Standardna dubina sušara: 7,0 / 8,5 m
 •  Visina za slaganje: 4,1 / 4,5 / 5,1 m
 •  Sušare mogu biti konstruisane i prema zahtevu kupca
 •  Automatsko upravljanje procesom sušenja preko automata
  MC-2000 ili MC-3000 za svaku sušaru pojedinačno
 •  Mogućnost povezivanja i praćenja svih komora preko računara
  (Software Nigos DryManager)
 •  Mogućnost daljinskog upravljanja putem interneta

Kod sušara tipa VKS/REK upotrebom rekuperatora ušteda toplotne energije u poređenju sa tradicionalnim sistemima sušenja kod sušara tipa VKS iznosi i do 50 %. Osim uštede toplotne energije, upotrebom rekuperatora, skraćuje se i vreme sušenja i poboljšava kvalitet sušene građe. Sama investicija je minimalna i isplaćuje se vrlo brzo.

Potrošnja energije se ublažava i upotrebom drvnog otpada ili piljevine kao pogonskog goriva za loženje kotla, pa se ovaj tip sušara preporučuje kupcima koji imaju na raspolaganju kotao ili drvni otpad u znatnim količinama.

Ušteda elektične energije ostvaruje se i promenom brzine rada ventilatora, preko frekventnih pretvarača za svaki ventilator ponaosob.

Garancija iznosi tri godine za kompletnu sušaru i 5 godina za automat za vodjenje procesa sušenja.

Šema VKS

Šema VKS/REK

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 •  Kompletna konstrukcija od masivnih aluminijumskih profila omogućava visoka krovna opterećenja (do 250 kg/m2 snega) i otpornost sušare na udare vetra od 150 km/h
 •  Zidovi sušara od aluminijumskih kaseta, spojeni inox vijcima i silikonom visoke opornosti na temperaturu i kiselinu iz drva
 •  Izolacija od tvrdo presovane vune debljine 10 cm
 •  Spoljna fasada od sinusnih aluminijumskih limova
 •  Podplafon od aluminijuma omogućava ravnomernu cirkulaciju kroz sve složajeve
 •  Grejači izrađeni od inoxa i bimetalnih cevi inox/aluminijum 25/54
 •  Kompletna toplovodna instalacija inox cevima u sušari
 •  Reverzibilni ventilatori sa visokim stepenom iskorišćenja (motori H-klase)
 •  Ušteda elektične energije promenom brzine rada ventilatora, preko frekventnih pretvarača za svaki ventilator ponaosob
 •  Rekuperator za razmenu vazduha (samo za modele VKS/REK) omogućava finiju razmenu vazduha i uštedu toplotne energije od 30-50 %
 •  Dodatne servo klapne
 •  Dvostrani sistem vlaženja povišenim pritiskom omogućava finije vlaženje, usaglašeno sa smerom duvanja ventilatora, čime se sprečava pojava fleka
 •  Vrata za utovar se podižu i pomeraju kliznim mehanizmom
 •  Pomoćna vrata sa zadnje strane sušare i /ili u glavnim vratima
 •  Mogućnost instalacije opreme, vrata i sistema upravljanja u zidanom objektu kupca
 •  Komore zahtevaju dodatnu komandnu prostoriju (opcija) za tehničku i servisnu službu i smeštaj sistema automatskog upravljanja, ventila za grejanje, termičke podstanice, …
 •  Kod sušara sa više komora, pojedinačne komore se grade u nizu, imaju zajedničke pregradne zidove, zajednički mehanizam za podizanje vrata i zajedničku komandnu prostoriju