Kondenzacione sušare

NIGOLUX / NIGOLUX-K1 / NIGOLUX-K2

Kondenzacione sušare pripadaju savremenim tehnologijama za sušenje svih vrsta i vlažnosti drva.

 

Kod njih se kondenzacijom izdvaja vlaga iz drveta, bez razmene sa spoljašnjim vazduhom.

 

Sve naše sušare uključuju: visoko izolovanu konstrukciju od aluminijuma, reverzibilnu tehnologiju grejanja i ventilacije, maksimalni kvalitet i performanse sušenja, ekološki prihvatljiva rešenja i energetsku efikasnost.

OPŠTI PODACI:

 • Sušare su namenjene za sušenje svih vrsta i vlažnosti drva
 • Sušenje pomoću toplotne pumpe najsavremenije izrade
 • Kapacitet sušara od 30 do 120 m3 po ciklusu sušenja
 • U zavisnosti od raspoložive energije za zagrevanje rade se 3 modela:
  Nigolux sa elektro grejačem za zagrevanje sušare
  Nigolux-K1 sa elektro grejačem i manjim toplovodnim grejačem u toplotnoj pumpi
  Nigolux-K2 sa elektro grejačem i standardnim toplovodnim grejačima na sušari
 • Radni medijum: eletrična energija, topla voda sistema 90/70 °C za modele K1 i K2
 • Standardna širina sušara : 4,6 / 6,6 / 8,6 / 10,6 / 13,0 m
 • Standardna dubina sušara: 7,0 / 8,5 m
 • Visina za slaganje : 4,1 m
 • Sušare mogu biti konstruisane i prema zahtevu kupca.
 • Automatsko upravljanje procesom sušenja preko automata
  MC-2000 ili MC-3000 za svaku sušaru pojedinačno
 • Mogućnost povezivanja i praćenja svih komora preko računara
  (Software Nigos Dryer Manager)
 • Mogućnost daljinskog upravljanja putem interneta

Uz minimalnu potrošnju energije (100 do 250 kWh/m građe za ceo ciklus sušenja) ostvaruje se veoma kvalitetno i dovoljno brzo sušenje svih vrsta građe. Rade na bazi toplotne pumpe. Vazduh koji cirkuliše unutar sušare apsorbuje vlagu iz drveta. Deo vazduha prolazi kroz toplotnu pumpu, u kojoj se vlaga kondenzuje i odvodi van komore, a osušeni vazduh se uz dogrevanje ponovo vraća u komoru sušare. Elektrogrejači služe samo za fazu zagrevanja koja traje oko jedan dan. U slučaju previsoke vlage ili temperature u komori, povremeno se vrši razmena vazduha sa spoljašnjim.

Ne zahtevaju kotlovsko postrojenje – minimalno investiranje, rade potpuno automatski (bez prisustva rukovaoca).

Ukoliko se doda toplotni izmenjivač tada sušara postaje kombinovana (automatski koristi toplotu iz kotla) i objedinjuje dobre karakteristike kondenzacione i klasične sušare.

Na taj način se za najkraće vreme postiže najkvalitetnije sušenje uz minimalnu potrošnju energije.

Garancija iznosi tri godine za kompletnu sušaru i 5 godina za automat za vodjenje procesa sušenja.

Šema NIGOLUX

Šema NIGOLUX-K1

Šema NIGOLUX-K2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Kompletna konstrukcija od masivnih aluminijumskih profila omogućava visoka krovna opterećenja (do 250 kg/m2 snega) i otpornost sušare na udare vetra od 150 km/h
 • Zidovi sušara od aluminijumskih kaseta, spojeni inox vijcima i silikonom visoke opornosti na temperaturu i kiselinu iz drva
 • Izolacija od tvrdo presovane vune debljine 10 cm
 • Spoljna fasada od sinusnih aluminijumskih limova
 • Podplafon od aluminijuma omogućava ravnomernu cirkulaciju kroz sve složajeve
 • Toplotna pumpa uz pomoć kompresora , menja agregatno stanje gasa (freona), koristi istovremeno energiju za zagrevanje sušare i kondenzaciju vlage iz sušare
 • Glavni delovi toplotne pumpe su kompresor, isparivač (hladni deo) i kondenzator (topli deo)
 • Sušenje se odvija bez prisustva spoljnjeg vazduha, pa je zato u ovim sušarama maksimalno zadržavanje prirodne boje drva
 • Grejači urađeni od inoxa i bimetalnih cevi inox/aluminijum 25/54 i kompletna toplovodna instalacija u sušari od inox cevi (samo za model K2), omogućava kombinovani rad ovog modela sušare
 • Reverzibilni ventilatori sa visokim stepenom iskorišćenja (motori H-klase)
 • Ušteda elektične energije promenom brzine rada ventilatora, preko frekventnih pretvarača za svaki ventilator ponaosob
 • Dvostrani sistem vlaženja povišenim pritiskom omogućava finije vlaženje, usaglašeno sa smerom duvanja ventilatora, čime se sprečava pojava fleka
 • Mogućnost instalacije opreme, vrata i sistema upravljanja u zidanom objektu kupca