Delovi za sušare

KOMPONENTE

Rekuperator za razmenu vazduha u komori

Rekuperator je pločasti izmenjivač toplote tipa vazduh-vazduh. Topao i vlažan vazduh koji izlazi iz komore indirektno, preko specijalnih aluminijumskih kanala zagreva hladan vazduh koji ulazi u komoru. Na ovaj način spoljni vazduh ulazi u sušaru sa mnogo višom temperaturom od spoljašnje. To obezbeđuje uštedu u toplotnoj energiji, nema hladnih udara, klima u sušari je ravnomernija i samim tim obezbeđuje se kvalitetnije i moguće brže sušenje. Kompletno su napravljeni od aluminijuma sa specijalnim jezgrom i dva ventilatora za razmenu vazduha. Rad rekuperatora se kontroliše preko automata i frekventnog regulatora, tako da rade po principu PI-regulacije. Ugradnja rekuperatorskih sistema moguća je i na komorama drugih proizvođača uz automatiku MC-2000 / 3000. Ugradnjom ovih sistema obezbeđuje se rezeva toplotne energije na kotlu, a samim tim i proširenje sušarskih kapaciteta.

Ventilator

Ventilator je proizveden u NIGOS-elektroniku. Kućište je kompletno od aluminijuma. Radno kolo ventilatora je od aluminijuma specijalnog oblika, koji obezbeđuje istovetnu cirkulaciju u oba smera sa maksimalnom efikasnošću. Balansiranje je u pogonu NIGOS-elektronik . Elektromotori ventilatora su klase H prilagođeni za primenu u sušarama. Rade se u dimenzijama Ø450/0,37 kW; Ø560/0,75 kW; Ø630/1,5 kW; Ø800/3 kW, Ø900/3/4 kW.

Izmenjivač toplote- grejač

Nominalna snaga grejača prilagođena je količini građe u sušari. Dimenzije grejača i broj cevi prilagođeni su uslovima i procesu sušenja. Svaka cev je napravljena od nerđajućeg čelika (INOX), prečnika= 25.4 mm, sa “istisnutim” aluminijumskim lamelama 15 mm visine, i korakom na 2.54 mm.
U zavisnosti od radnog medijuma mogu biti parni ili toplovodni, a snage su standardizovane na 40 kW ; 60 kW ; 80 kW ;100 kW .

Podstanica

Podstanica grejanja se ugrađuje kod objekata sa više sušara. Omogućava ravnomerno zagrevanje svih komora nezavisno od režima sušenja. Svaka sušara ima sopstvenu cirkulacionu pumpu, trokraki ventil, ručne ventile, termometre na napojnom i povratnom vodu. Podstanica se proizvodi i ispituje u pogonu NIGOS-elektronik, a montaža i izolacija se rade na mestu ugradnje.

Sistem za vlaženje

Vlaženje je dvostrano povišenim pritiskom (pumpa, prskalice, elektro-magnetni ventil, filter, inox cev sa nosačima dizni). Obavezna je upotreba omekšane vode, jer se u protivnom kamenac lepi na grejače i smanjuje njihovu efikasnost. Pumpa je visokog pritiska do 10 bara. Prskalice su specijalno izrađene za visoki pritisak. Postavljanje prskalica je na inox cevi ispod izmenjivača toplote u zadnjem delu komore, a napred iznad vrata. Smer vlaženja usaglašen je sa smerom duvanja ventilatora. Ovakav sistem vlaženja omogućava finiju maglu i ravnomernije vlaženje vazduha.

Klapne

Klapne su sastavni deo sistema za razmenu vazduha. U ponudi imamo usisne, izduvne, krovne, zidne , sa servo motorom, sa ventilatorom, lebdeće i rasteretne klapne za parionice. Tip,broj, veličina i način ugradnje klapni zavise od vrste i veličine sušare.
Klapne su kompletno urađene od aluminijuma. Upravljanje se vrši automatski i one se otvaraju u fazi razmene vazduha i u fazi hlađenja. Kod modela servo-klapni eletromotorni pogon je Bellimo 5 Nm/24 V. Svaka klapna ima nezavisni servo pogon.

Konstrukcija

Kompletna struktura je napravljena od aluminijumskih profila, zavarena i spajana inox vijcima. Podplafon je od aluminijumskog sinusnog lima spojen inox zavrtnjima. Kasete od aluminijumskog lima 1 mm, zaptivanje silikonom visoke otpornosti na vlagu i kiselinu iz drveta, izolacioni materijal za ispunu je mineralna vuna tvrdo presovana 100 mm sa filcom FDPL. Statika konstrukcije omogućava veliku nosivost i otpornost na udare vetra.

Glavna i kontrolna vrata sušare

Kompletna struktura je napravljena od aluminijumskih profila, zavarena i spajana inox vijcima. Kasete od aluminijumskog lima 1 mm, zaptivanje silikonom visoke otpornosti na vlagu i kiselinu iz drveta, izolacioni materijal za ispunu je mineralna vuna tvrdo presovana 100 mm sa filcom, proizvodnje URSA. Mehanizam za otvaranje vrata: Tip mehanizma za vrata je klizni sa nosećom šinom. Jedan mehanizam opslužuje više vrata. Šine su od čeličnih IPE 120 profila koji se toplo cinkuju. Dizalica sa zupčastom letvom je nemačke proizvodnje.
Kontrolna vrata: Kompletno napravljena od aluminijuma. Imaju ugrađenu sigurnosnu ručicu za otvaranje iznutra. To sprečava opasnost da neko slučajno ostane zatvoren u sušari.

Komandno razvodni ormar (KRO)

Kućište ormara je od plastifikovanog čeličnog lima. Na njemu su postavljeni automat, inverteri, osigurači i zaštite za sve izvršne elemente u sušari. Svaki komandno razvodni ormar se proizvodi, ispituje i testira u pogonima NIGOS-elektronik.

Prateća oprema

Guma za vrata sa lajsnom
Gumena zavesa
Dizalica za vrata
Servo ventil sa pogonom
Merna oprema (kablovi, senzori, sonde, UGL nosači)
Ostala oprema neophodna za nesmetan rad sušare