Sušare za ubrzano sušenje

tip SKC

Ubrzani način sušenja je najčešće primenjivan za sušenje mekih vrsta drva, velike vlažnosti.

 

Sušare ovog tipa odlikuje veća toplotna energija i brža cirkulacija vazduha.

 

Sve naše sušare uključuju: visoko izolovanu konstrukciju od aluminijuma, reverzibilnu tehnologiju grejanja i ventilacije, maksimalni kvalitet i performanse sušenja, ekološki prihvatljiva rešenja i energetsku efikasnost.

OPŠTI PODACI:

 • Sušare su namenjene za ubrzano sušenje mekih vrsta drva, visoke vlažnosti
 • Ovaj model sušara ima veću instalisanu snagu grejača, pojačanu razmenu vazduha i veći broj ventilatora za cirkulaciju
 • Kapacitet sušara od 30 do 120 m3 po ciklusu sušenja
 • Radni medijum topla voda sistema 90/70 °C (max 120 °C) ili para 2,5 bar
 • Standardna širina sušara : 4,6/ 6,6 / 8,6 / 10,6 / 13,0 m
 • Standardna dubina sušara: 7,0 m
 • Visina za slaganje : 4,1 m
 • Sušare mogu biti konstruisane i prema zahtevu kupca
 • Automatsko upravljanje procesa sušenja preko automata
  MC-2000 ili MC-3000 za svaku sušaru pojedinačno
 • Mogućnost povezivanja i praćenja svih komora preko računara
  (Software Nigos Dryer Manager)
 • Mogućnost daljinskog upravljanja putem interneta

Kod sušara tipa SKC upotrebom rekuperatora ušteda toplotne energije u poređenju sa tradicionalnim sistemima sušenja kod sušara tipa VKS iznosi i do 50%. Osim uštede toplotne energije upotrebom rekuperatora skraćuje se i vreme sušenja i poboljšava kvalitet sušene građe. Sama investicija je minimalna i isplaćuje se vrlo brzo.

Potrošnja energije se ublažava i upotrebom drvnog otpada ili piljevine kao pogonskog goriva za loženje kotla, pa se ovaj tip sušara preporučuje kupcima koji imaju na raspolaganju kotao ili drvni otpad u znatnim količinama.

Cilj kod ubrzanog sušenja je dobiti više ciklusa na mesečnom nivou.

Garancija iznosi tri godine za kompletnu sušaru i 5 godina za automat za vodjenje procesa sušenja.

Šema SKC

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Kompletna konstrukcija od masivnih aluminijumskih profila omogućava visoka krovna opterećenja (do 250 kg/m2 snega) i otpornost sušare na udare vetra od 150 km/h
 • Zidovi sušara od aluminijumskih kaseta, spojeni inox vijcima i silikonom visoke opornosti na temperaturu i kiselinu iz drva
 • Izolacija od tvrdo presovane vune debljine 10 cm
 • Spoljna fasada od sinusnih aluminijumskih limova
 • Podplafon od aluminijuma omogućava ravnomernu cirkulaciju kroz sve složajeve
 • Dvostrano postavljeni grejači urađeni od inoxa i bimetalnih cevi inox/aluminijum 25/54 i kompletna toplovodna instalacija u sušari od inox cevi
 • Reverzibilni ventilatori sa visokim stepenom iskorišćenja (motori H-klase)
 • Ušteda elektične energije promenom brzine rada ventilatora, preko frekventnih pretvarača za svaki ventilator ponaosob
 • Brzina strujanja kroz složaj je 3,5-4 m/s
 • Rekuperator za razmenu vazduha (samo za modele VKS/REK) omogućava finiju razmenu vazduha i uštedu toplotne energije od 30-50%
 • Servo klapne postavljene na krovu sušare u prednjem delu i na zadnjem zidu sušare
 • Dvostrani sistem vlaženja povišenim pritiskom omogućava finije vlaženje, usaglašeno sa smerom duvanja ventilatora, čime se sprečava pojava fleka
 • Mogućnost instalacije opreme, vrata i sistema upravljanja u zidanom objektu kupca