”NIGOS-elektronik” veliku pažnju poklanja uslugama nakon prodaje. Kupci mogu da računaju na nas da ćemo održavati isporučenu opremu i davati savete u vezi procesa sušenja.

U prva 24 meseca, nakon ugradnje opreme, pružamo garanciju na celokupnu opremu, obezbeđujemo servis na licu mesta, vršimo besplatnu isporuku rezervnih delova i pružamo svu neophodnu tehničku pomoć.

Nakon isteka garantnog roka obezbeđujemo sve potrebne rezervne delove.

Dajemo garantni rok na automat za vođenje procesa sušenja od 5 godina.

Obezbeđujemo daljinsku pomoć.

Kupcima nudimo i uslugu redovnog održavanja koja podrazumeva šestomesečne ili godišnje posete radi provere komore i njenih komponenti.