Nigos- elektronik, već punih 30 godina veliku pažnju poklanja uslugama nakon prodaje. Na taj način kupci mogu da računaju da ćemo održavati isporučenu opremu, po potrebi servisirati i pružati sve neophodne savete u vezi procesa sušenja.

U prva 24 meseca nakon ugradnje opreme pružamo servis na licu mesta i svu potrebnu tehničku pomoć, takođe u ovom periodu besplatno isporučujemo rezervne delove. Nakon ovog roka dajemo garantni rok na jos 3 godina na Automat za vođenje procesa sušenja. Nakon isteka garantnog roka obezbeđujemo sve potrebne rezervne delove.

Daljinsku pomoć obezbeđujemo 24 sata dnevno.

Kupcima nudimo i uslugu redovnog održavanja koje podrazumeva šestomesečne ili godišnje posete radi provere komore i njenih komponenti.