Sušare za palete

sa opremom za sterilizaciju po ISPM-15

Prema standardu ISPM-15 sve “eur” palete moraju biti sterilisane. Postupak se svodi na zagrevanje paleta na 56 °C i držanje na toj temperaturi 30 min. U NIGOS komorama pored ovog postupka moguće je i sušenje tih paleta do konačne vlažnosti prema zahtevu kupca.

OPŠTI PODACI:

 • Sušare su namenjene za sušenje i sterilizaciju paleta kao i drvnih elemenata svih vrsta
 • Kapacitet sušara od 200-3.500 paleta po ciklusu sušenja
 • Ugrađena oprema za termički tretman paleta po standardu po ISPM-15
 • Radni medijum topla voda sistema 90/70 °C (max 120 °C) ili para 2,5 bar
 • Standardna širina sušara : 4,6/ 6,6 / 8,6 / 10,6 / 13,0 m
 • Standardna dubina sušara: 4,5/ 6,3 / 7,0
 • Visina za slaganje : 2,4 / 3,2 / 4,1 m
 • Sušare mogu biti konstruisane i prema zahtevu kupca
 • Automatsko upravljanje procesa sušenja
  (automat MC-504 ili MC-2000 i MKS-05 oprema za sterilizaciju)
 • Mogućnost povezivanja i praćenja svih komora preko računara
  (Software Nigos Dryer Manager)
 • Mogućnost daljinskog upravljanja putem interneta

Sve naše sušare uključuju: visoko izolovanu konstrukciju od aluminijuma, reverzibilnu tehnologiju grejanja i ventilacije, maksimalni kvalitet i performanse sušenja, ekološki prihvatljiva rešenja i energetsku efikasnost.

Potrošnja energije se ublažava i upotrebom drvnog otpada ili piljevine kao pogonskog goriva za loženje kotla, pa se ovaj tip sušara preporučuje kupcima koji imaju na raspolaganju kotao ili drvni otpad u znatnim količinama.

Cilj je u što kraćem vremenskom intervalu uraditi sterilizaciju i dosušivanje paleta.

Garancija iznosi tri godine za kompletnu sušaru i 5 godina za automat za vodjenje procesa sušenja.

Šema PALETE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Kompletna konstrukcija od masivnih aluminijumskih profila omogućava visoka krovna opterećenja (do 250 kg/m2 snega) i otpornost sušare na udare vetra od 150 km/h
 • Zidovi sušara od aluminijumskih kaseta, spojeni inox vijcima i silikonom visoke opornosti na temperaturu i kiselinu iz drva
 • Izolacija od tvrdo presovane vune debljine 10 cm
 • Spoljna fasada od sinusnih aluminijumskih limova
 • Podplafon od aluminijuma omogućava ravnomernu cirkulaciju kroz sve složajeve
 • Grejači urađeni od inoxa i bimetalnih cevi inox/aluminijum 25/54 i kompletna toplovodna instalacija u sušari od inox cevi
 • Reverzibilni ventilatori sa visokim stepenom iskorišćenja (motori H-klase)
 • Ušteda elektične energije promenom brzine rada ventilatora, preko frekventnih pretvarača za svaki ventilator ponaosob
 • Servo klapne postavljene na krovu sušare u prednjem delu i na zadnjem zidu sušare
 • Mogućnost instalacije opreme, vrata i sistema upravljanja u zidanom objektu kupca