SISTEM ”KLJUČ U RUKE”

Standardna isporuka sušara i parionica za drvo ”NIGOS-elektronik” obuhvata:

 • Izradu opreme i komore
 • Isporuku i instalaciju opreme i komora
 • Instaliranje NIGOS softvera za daljinsko praćenje i vođenje procesa sušenja / parenja
 • Puštanje sušara i parionica u rad i obuku rukovaoca
 • Isporuku dokumentacije za upotrebu i održavanje

 

Na Vaš zahtev obezbeđujemo i isporuku po sistemu ”ključ u ruke”, što pored gore navedenog obuhvata i:

 • Izradu komandne prostorije za podstanicu grejanja i automatiku
 • Izradu projekta (građevinski, termo-mašinski i elektro)
 • Izradu glavnog razvodnog ormara za više sušara
 • Izradu podstanice grejanja (u kompletu sa cirkulacionom pumpom za svaku sušaru ponaosob)
 • Izradu toplovoda sa izolacijom
 • Ugradnju merača potrošnje električne i toplotne energije kod sušara