Direktne parionice

tip PAR-D

Kod ovog modela, vlažna para se od spoljnjeg izvora– parnog kotla korisnika, direktno preko razvodnika pare uvodi u parionicu. Razvodnik pare može biti postavljen nadzemno ili potopljen u kanal sa vodom. Para od kotla se kondezuje i nepovratno gubi pri procesu parenja. Proces parenja, u ovom modelu parionice je jednostavniji, ali sa većim utroškom vode i energije za parenje, nego kod indirektnih parionica.

 

Proces parenja vodi se automatski, a režimi parenja nastali su na osnovu zahteva korisnika, iskustva i saradnje sa strukom.

OPŠTI PODACI:

 • Parionice su namenjene za parenje svih vrsta sveže rezanih drva (max 3 dana)
 • Kapacitet parionica: od 15-50 m3
 • Radni medijum vlažna para 0,5 bar
 • Standardna širina parionice: 5/ 6 / 7 m
 • Standardna dubina parionice: 3/ 4 / 5 m
 • Visina za slaganje: 3,5 / 4,1 m
 • Parionice mogu biti konstruisane i prema zahtevu kupca.
 • Proces vođenja automatski (automatika PD-01). Svaka parionica ima sopstvenu automatiku. Postoji mogućnost povezivanja i praćenja svih komora preko računara (Softver Nigos DryManager) i upravljanja daljinski putem interneta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Kompletna konstrukcija od masivnih aluminijumskih profila omogućava visoku otpornost krovnog opterećenja parionice ( do 250 kg/m2 snega ) i otpornost na udare vetra od 150km/h.
 • Zidovi parionice formiraju se od aluminijumskih kaseta AlMg3, spojenih inox vijcima, silikonom visoke otpornosti na temperaturu i kiselinu iz drveta, ispunjenih tvrdo presovanom vunom 10 cm debljine. Sa spoljne strane ventilirajuća fasada zatvara se sinusnim aluminijumskim limom.
 • Razvod pare urađen je od inoxa
 • Rasteretne klapne urađene kompletno od aluminijuma , omogućavaju održavanje nad pritiska od 0,2 bar u parionici.
 • Koriste se dve sonde za merenje T u parionici. Vođenje procesa parenja po prosečnoj vrednosti temperature.
 • Mogućnost instalacije opreme i vrata u zidanom objektu kupca.