DVD-241

Dodirni nedestruktivni prenosni vlagomer

Vlagomer DVD-241 je namenjen za merenje sadržaja vlage u daskama i furniru, jednostavnim prislanjanjem uređaja na ravnu površinu uzorka drveta. Pri merenju se ne oštećuje uzorak. Idealan je za brzu proveru i upoređivanje vlage u različitim uzorcima drveta na terenu. Meri sadržaj vlage svih vrsta drveta, uz odgovarajuće podešavanje parametara za gustinu i debljinu drveta.

KARAKTERISTIKE:
 • Jednostavno, brzo, pouzdano merenje
 • Merenje sadržaja vlage u drvetu i furniru bez oštećenja uzorka
 • Podešavanje debljine dasaka i furnira od 1 mm do 50 mm
 • Podešavanje gustine drveta od 0.2 t/m3 do 1.1 t/m3
 • Opseg merenja vlage drveta od 0% do 80%
 • Rezolucija merenja 0.1%
 • Autokalibracija
 • Korisnička kalibracija
 • Alarm pri izmerenoj vlazi većoj od zadate vrednosti
 • Funkcije MAX i HOLD
 • Napajanje baterija 9 V, potrošnja 3 mA (do 200 h neprekidnog rada)
 • Signalizacija istrošenosti baterije
 • Plastično kućište, tastatura za upravljanje, veliki LCD digitalni displej, zaštitna gumena obloga
POGODAN ZA:
 • Rad na terenu
 • Brzu proveru ujednačenosti vlage u složaju
 • Brzu proveru vlage u drvetu pre dalje obrade
 • Brzu proveru vlage obrađenih elemenata spremnih za proizvodnju masivnih ploča
 • Korišćenje u drvnoj industriji (sušare, pilane, pogoni za preradu drveta, proizvodnja nameštaja, parketa, furnira…)