MC-904V

Sušenje svih vrsta prehrambenih proizvoda

 • Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja u sušarama za voće, povrće i lekovito bilje
 • Plastično kućište automata pogodno za montažu na zid
 • Sušenje svih vrsta prehrambenih proizvoda
 • Osnovni režimi za sušenje svih vrsta prehrambenih proizvoda, koje korisnik može da menja i po potrebi vrati na fabričko podešavanje
 • 1 ulaza za merenje temperature
 • 1 ulaza za merenje ravnotežne vlage
 • 4 mesta merenja vlage u drvetu
 • 1 kontrolni ulaz za merenje temperature
 • 3 digitalna ulaza za kontrolu rada ventilatora, rekuperatora i kompresora
 • Relejni izlazi za upravljanje izvršnim elementima
 • Dva nivoa zaštite parametara od neovlašćenog menjanja
 • Dva nivoa prijave neregularnih situacija (upozorenje i alarm)
 • Statistika o radu opreme tokom sušenja
 • Arhiviranje podataka
 • Zvučna i svetlosna indikacija alarma
 • Moguće povezivanje na računar (EIA485 standard)