MC-904V

Suszenie różnego rodzaju produktów spożywczych

 • Automatyczne, półautomatyczne lub ręczne sterowanie procesem suszenia w suszarniach owoców, warzyw i ziół
 • Montaż naścienny
 • Suszenie różnego rodzaju produktów spożywczych
 • Podstawowe programy suszenia dla różnych rodzajów produktów spożywczych, które użytkownik może zmienić iw razie potrzeby przywrócić do wartości domyślnych
 • 1 wejście do pomiaru temperatury
 • 1 wejście do pomiaru EMC
 • 3 wejścia cyfrowe do sterowania pracą wentylatorów i sprężarki
 • Wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeniami
 • Ochrona kodowa zmian parametrów
 • Powiadomienie o niestandardowyc sytuacjach
 • Statystyki pracy sprzętu podczas suszenia
 • Rejestracja danych
 • Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa alarmu
 • Zdalne monitorowanie i sterowanie na komputerze za pomocą oprogramowania Nigos DryerFood, za pośrednictwem standardu komunikacji RS485