MC-504

Automatsko vođenje procesa sušenja u klasičnim sušarama malog kapaciteta

 • Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja u klasičnim, kondenzacionim i kombinovanim sušarama
 • Plastično kućište automata pogodno za montažu na zid
 • Sušenje svih vrsta građe
 • Osnovni režimi sušenja za sve vrste drveta, koje korisnik može da menja i po potrebi vrati na fabričko podešavanje
 • 1 ulaza za merenje temperature
 • 1 ulaza za merenje ravnotežne vlage
 • 4 mesta merenja vlage u drvetu
 • 1 kontrolni ulaz za merenje temperature
 • 3 digitalna ulaza za kontrolu rada ventilatora, rekuperatora i kompresora
 • Relejni izlazi za upravljanje izvršnim elementima
 • Dva nivoa zaštite parametara od neovlašćenog menjanja
 • Dva nivoa prijave neregularnih situacija (upozorenje i alarm)
 • Zvučna i svetlosna indikacija alarma
 • Moguće povezivanje na računar (EIA485 standard)