MC-504

Automatyczne, półautomatyczne lub ręczne sterowanie procesem suszenia

 • Automatyczne, półautomatyczne lub ręczne sterowanie procesem suszenia w konwencjonalnych suszarniach
 • Montaż naścienny lub panelowy
 • Suszenie wszystkich rodzajów drewna
 • Podstawowe programy suszenia dla wszystkich gatunków drewna, które użytkownik może zmienić i w razie potrzeby przywrócić do wartości domyślnych
 • Reżimy czasowe
 • 1 wejście do pomiaru temperatury
 • 1 wejście do pomiaru EMC
 • 4 wejścia do pomiaru MC
 • Wejście sterujące do pomiaru temperatury
 • 3 wejścia cyfrowe do sterowania pracą wentylatorów i sprężarki
 • Wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeniami
 • Ochrona kodowa zmian parametrów
 • Powiadomienie o nieregularnych sytuacjach
 • Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa alarmu
 • Zdalne monitorowanie i sterowanie na komputerze PC za pomocą oprogramowania Nigos DryerManager, za pośrednictwem standardu komunikacji RS485.