Kongres pilanara 2019, Slavonski brod, Hrvatska

10. jubilarni Kongres pilanara Jugoistočne Evrope održan je 25. 09. – 26. 09. 2019. godine u dvorani “Ivana Brlić Mažuranić” u Slavonskom Brodu, u Hrvatskoj od strane Hrvatskog drvnog klastera i časopisa “Drvo&Namještaj”. Kongres se održava svake godine i predstavlja glavno mesto okupljanja sa jedne strane predstavnika pilanarske industrije i šumarstva, trgovaca drvom i dobavljača tehnologija, a sa druge strane predstavnika državne uprave, lokalne samouprave i medija. Radi se o usko stručnom kongresu kome prisustvuju stručnjaci iz Hrvatske, BiH i Italije. Kao i prethodne godine, programski blok je održan drugog dana, dok su prvog dana vršene studijske posete.

Ovom kongresu prisustvujemo već duži niz godina, a kao i prethodnih godina firma “NIGOS – elektronik” je bila bronzani sponzor manifestacije. Imali smo info pult na kome smo delili kataloge i vodili razgovore sa predstavnicima firmi koje su zainteresovane za naše proizvode. Prezentovali smo i vlagomere za drvo i piljevinu RVD-905 i DVD-241, kao i novi automat za vođenje procesa sušenja u sušarama MC-3000.