MC-2000

Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja

 • Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja u klasičnim, kondenzacionim i kombinovanim sušarama
 • Aluminijumsko kućište
 • Sušenje svih vrsta građe
 • Osnovni režimi sušenja za sve vrste drveta, koje korisnik može da menja i po potrebi vrati na fabričko podešavanje
 • Vremenski režimi sušenja
 • 2 ulaza za merenje temperature
 • 2 ulaza za merenje ravnotežne vlage
 • 8 mesta merenja vlage u drvetu
 • 1 kontrolni ulaz za merenje temperature
 • 4 digitalna ulaza za kontrolu rada ventilatora, rekuperatora i kompresora
 • Relejni izlazi za upravljanje izvršnim elementima
 • Prijem podataka iz merne kutije MKM-08 preko komunikacione linije (do 300 m)
 • Programsko vođenje brzine rada ventilatora preko frekventnih pretvarača
 • Dva nivoa zaštite parametara od neovlašćenog menjanja
 • Statistika o radu opreme tokom sušenja
 • Arhiviranje podataka na svakih 2, 3, 4 ili 6 sati
 • Dva nivoa prijave neregularnih situacija (upozorenje i alarm)
 • Zvučna i svetlosna indikacija alarma
 • Moguće povezivanje na računar (EIA485 standard)