DVD-241

Dodirni prenosni vlagomer

Dodirni prenosni vlagomer DVD-241 je namenjen za brzo očitavanje sadržaja vlage u drvetu, jednostavnim prislanjanjem uređaja na ravnu površinu drveta. Idealan je za brzo merenje i upoređivanje vlage u različitim uzorcima na terenu kao i za merenje vlage u furnirima (meri vlagu u tankim uzorcima počev od 1 mm debljine).

KARAKTERISTIKE:
 • Dodirni prenosni vlagomer (ručni vlagomer)
 • Merenje vlage drveta i vlage furnira bez oštećenja uzorka
 • Podešavanje debljine dasaka i furnira od 1 do 50mm
 • Podešavanje specifične težine u rasponu 0.2-1.1t/m3
 • Autokalibracija
 • Alarm kada se detektuje vlage veća od željene
 • Rezolucija merenja 0.1%
 • Napajanje baterija 9V, potrošnja 3mA (do 200h neprekidnog rada)
POGODAN ZA:
 • Rad na terenu
 • Brzu proveru ujednačenosti vlage u složaju
 • Brzu proveru vlage drveta pre dalje obrade

Vlagomer je smešten u plastičnu kutiju na čijoj se gornjoj strani nalazi veliki displej na kome se ispisuju svi relevantni podaci u vezi sa merenjem vlage i ravna tastatura za upravljanje uređajem.

Na zadnjoj strani merača vlage nalazi se posebno konstruisana senzorska ploča preko koje uređaj, kada je prislonjen na površinu drvene građe, dielektrički meri sadržaj vlage. Da bi rezultati merenja uz pomoć ovog uređaja bili korektni, pre pristupanja samom merenju potrebno je podesiti parametre za dati tip (odnosno gustinu drveta) čija se vlaga meri kao i za odgovarajuću debljinu građe.

Pri merenju se ne oštećuje površina drveta.

DVD-241 poseduje i signalizaciju istrošenosti baterije.