MC-411/412

Automatyczne lub półautomatyczne sterowanie procesem suszenia

 • Automatyczne lub półautomatyczne sterowanie procesem suszenia w suszarniach kondensacyjnych, kombinowanych (MC-411R) i konwencjonalnym suszeniu o małej wydajności (MC-412)
 • Do reżimów niskotemperaturowych- do 65 st.C (MC-411R)
 • Montaż panelowy
 • Osnovni režimi sušenja za sve vrste drveta
 • Suszenie wszystkich rodzajów drewna
 • Podstawowe programy suszenia
 • 1 wejście do pomiaru temperatury
 • 1 wejście do pomiaru EMC
 • 4 wejścia do pomiaru MC
 • Wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeniami
 • Ochrona kodowa zmian parametrów
 • Funkcja uruchamiania i zatrzymywania jest niedostępna (urządzenie nie kontynuuje procesu po zatrzymaniu) (MC-411R)
 • Możliwa jest tylko kondycjonowanie półautomatyczne