Sistem Ključ u ruke

Pored proizvodnje, isporuke i montaže sušara za drvo Nigos- elektronik nudi isporuku po sistemu “ključ u ruke”.

OVAJ NAČIN ISPORUKE OBUHVATA:

  • Izradu projekta ( građevinski, termo-mašinski i elektro),
  • Izradu komore sa kontrolnim prostorijama za podstanicu i automatiku,
  • Izradu podstanica i toplovoda u kompletu sa cirkulacionim pumpama za svaku sušaru sa izolacijom,
  • Instalacija opreme i komora,
  • Instaliranje softvera za daljinsko praćenje i vođenje procesa sušenja,
  • Puštanje u rad i obuka rukovaoca,
  • Isporuka dokumentacije za rukovanje i održavanje.