Automatizacija i modernizacija

AUTOMATIZACIJA  (ugradnja automatika proizvodnje Nigos-elektronik) je standardna usluga koju  nudimo za većinu sušara drugih proizvodjača.

 

Ugradnjom novih automatika korisnik dobija:

 • produženje radnog veka sušara
 • sigurno merenje (najčešći problem kod starih elektronika)
 • veliki broj Nigos-režima sušenja
 • mogućnost prilagođenja Nigos-režima na interne koji su korišćeni u praksi (na većini automata)
 • povratne informacije o radu ključnih elemenata sušara ( ventilatora,cirkulacione pumpe i sl.)
 • mogućnost kontrole rada preko računara a samim tim i sa drugog mesta ili mobilnog uredjaja preko interneta.

 

Dosad su ugradjene automatike u sušarama većine svetskih proizvodjača.

Ugradjom automatika firme Nigos-elektronik omogućena je MODERNIZACIJA sušara ugradnjom izvršnih elemenata i to :

 

 • frekventnih pretvarača za kontrolu rada i brzine ventilatora za cirkulaciju
 • rekuperatorskog sistema za razmenu vazduha
 • ventilatora u klapni za ubrzano izbacivanje vazduna u OF/ON režimu ili preko frekventnog pretvarača u PI regulaciji.
 • dvostruko navlaživanje sa povišenim pritiskom.
 • toplotne pumpe sa kontrolom snage kompresora na osnovu procenta vlage u vazduhu.
 • komponenti za upravljanje radom cirkulacionih pumpi (standardnih i SMART).
 • povezivanjem jedne ili više automatika na računar pored kontrole rada omogućeno je i praćenje i analiza sušenja, proračun utroška električne i toplotne energije svakog ciklusa i sl.