Klasične sušare za drvo 2

KONVENCIONALNE SUŠARE

Kod ovih modela sušara koristi se toplotna energija za zagrevanje sušara od spoljnjeg izvora – kotlovnice korisnika. Kotlovi sa velikim stepenom iskorišćenja drvnog otpada doprinose ekonomičnosti sušenja.

Zahvaljujući posebno odabranim režimima sušenja, kontrolisanom potrošnjom električne i toplotne energije postigli smo visoki stepen energetske efikasnosti, posebno kod modela sa rekuperatorima.

Model VKS-100 – skica-1.pdf (Solidworks)

Model VKS-100 – skica-2.pdf (Solidworks)

OPŠTI PODACI:

  • Sušare su namenjene za sušenje svih vrsta i vlažnosti drva
  • Kapacitet sušara od 30-140 m3
  • Radni medijum topla voda sistema 90/70C ili para 2,5 bar
  • Standardna širina sušara : 6,6 / 8,6 / 10,6 / 13,0 m
  • Standardna dubina sušara: 7,0 / 8,5 m
  • Visina za slaganje : 4,1 / 4,5 / 5,1 m
  • Sušare mogu biti konstruisane i prema zahtevu kupca.
  • Proces vođenja automatski ( automatika MC-2000 ili MC-3000). Svaka komora ima sopstvenu automatiku.
  • Postoji mogućnost povezivanja i praćenja svih komora preko PC računara (Softver Nigos Dry Manager) i upravljanja daljinski putem interneta.

Šema sušare bez rekuperatora

Stari tip

imapper-image
pin-image
Klapna
Klapne sa servo pogonom
pin-image
Klapna
Klapne sa servo pogonom
pin-image
Ventilatori
Ventilatori za cirkulaciju
pin-image
Grejači
Grejači
pin-image
Podplafon
Podplafon
pin-image
Vlaženje
Sistem za vlaženje
pin-image
Podstanica
Podstanica

Šema sušare sa rekuperatorima

Novi tip – VKS/rek

imapper-image
pin-image
Klapne
Klapne sa servo pogonom
pin-image
Ventilatori
Ventilatori za cirkulaciju
pin-image
Grejači
Grejači
pin-image
Podplafon
Podplafon
pin-image
Vlaženje
Sistem za vlaženje
pin-image
Podstanica
Podstanica

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • Kompletna konstrukcija od masivnih aluminijumskih profila omogućava visoku otpornost krovnog opterećenja sušare ( više od 300 kg/m3 snega ) i otpornost na udare vetra od 150km/h
  • Zidovi sušara formiraju se od aluminijumskih kaseta, spojenih inox vijcima, silikonom visoke opornosti na temperaturu i kiselinu iz drva, ispunjenih tvrdo presovanom vunom 10 cm debljine. Sa spoljne strane ventilirajuća fasada zatvara se sinusnim aluminijumskim limom.
  • Grejači urađeni od inoxa i bimetalnih cevi inox/aluminijum 25/54 i kompletna toplovodna instalacija u sušari od inox cevi.
  • Ventilatori reverzibilni sa visokim stepenom iskorišćenja sa el.motorima H klase. Svaki ventilator ima svoj frekventni regulator , mogućnost promene brzine strujanja i uštede el.energije u procesu sušenja.
  • Svaki ventilator ima svoj frekventni regulator , mogućnost promene brzine strujanja i uštede el.energije u procesu sušenja.
  • Rekuperator za razmenu vazduha (samo za modele VKS/rek) omogućava finiju razmenu vazduha i uštedu toplotne energije od 30-50%.
  • Dodatne servo klapne su standardna oprema na svim modelima VKS sušara.
  • Dvostrani sistem vlaženja povišenim pritiskom omogućava finije vlaženje, usaglašeno sa smerom duvanja ventilatora, čime se sprečava pojava fleka.
  • Mogućnost instalacije opreme i vrata u zidanom objektu kupca.