Misja, wizja i polityka jakości

Jakość, niezawodność i przyzwoite ceny
Nasze dotychczasowe działania, oparte na potrzebach rynku i wymaganiach klientów, zaowocowały szeroką gamą naszych produktów, zaprojektowanych tak, aby spełniały oczekiwania naszych klientów. Dlatego misją naszej firmy jest tworzenie dodatkowej wartości dla naszych klientów w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i suszarni do drewna poprzez podnoszenie poziomu jakości i rozwój nowych produktów, ciągłe innowacje, poprawę jakości życia i zasobów naturalnych, co przyczyni się do poprawy jakości życia i spełnienia oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki starannemu prowadzeniu działalności i ścisłemu przestrzeganiu wymagań klientów i rynku, “NIGOS-elektronik” zyskał reputację firmy wykształconej, odpowiedzialnej i odnoszącej sukcesy. Wizją naszej firmy jest utrzymanie i umocnienie wiodącej pozycji na rynku krajowym oraz zwiększenie obecności na najbardziej wymagających rynkach światowych poprzez ciągły rozwój i innowacyjność oferty produktowej, wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań technicznych, wysoką jakość produkcji oraz dostosowanie się do wymagań rynku. Dziś, po wielu latach istnienia, możemy powiedzieć, że zawsze byliśmy po stronie klienta, bo to on jest naszą najlepszą rekomendacją i zachętą do ciągłego postępu. Polityka jakości firmy “NIGOS-elektronik” przejawia się w tym, że wytwarza ona produkty o wyjątkowej jakości, które zdobędą serca i zadowolenie klientów, a my będziemy zawsze o krok do przodu w stosunku do konkurencyjnej oferty. Zaangażowanie w jakość jest realizowane poprzez:
 • ciągłe analizowanie i spełnianie wymagań klientów oraz dostarczanie najlepszych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • wysokie standardy w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu;
 • ciągły rozwój nowych i ulepszonych cech wszystkich naszych produktów, pod względem jakości, wydajności, funkcjonalności, bezpieczeństwa i projektowania;
 • zapewnienie wszelkiego rodzaju pomocy i informacji, zarówno podczas zakupu produktu, jak i podczas instalacji i konserwacji;
 • nawiązywanie i realizowanie długoterminowych relacji partnerskich z wszystkimi stronami, opartych na wzajemnym zaufaniu i wspólnych celach biznesowych;
 • ciągłe szkolenie i rozwój pracowników w celu zdobywania przez nich nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także w celu zwiększania ich kompetencji do wykonywania zadań biznesowych;
 • aktywne zaangażowanie wszystkich pracowników w planowanie, inicjowanie i realizację wszystkich działań w procesie produkcyjnym, szczególnie tych, które mają wpływ na końcową jakość produktów i usług;
 • ciągłe uświadamianie każdemu pracownikowi jego odpowiedzialności, pozycji, indywidualnego wkładu, własnej inicjatywy i ducha zespołowego;
 • podniesienie standardu i motywacji pracowników, ciągły wzrost i rozwój firmy, ciągłe wdrażanie wszystkich procesów w organizacji, rozbudowa przestrzeni produkcyjnej oraz dalsze inwestycje w moce produkcyjne i nowoczesny sprzęt;
 • zwiększenie produktywności, wydajności i efektywności kosztowej działań;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz racjonalne zużycie zasobów naturalnych i energii;
 • dbałość o zdrowie pracowników i bezpieczeństwo pracy;
 • poprzez ciągłe wdrażanie ugruntowanego i zwalidowanego systemu zarządzania jakością.
“NIGOS-elektronik” nieustannie dąży do poprawy jakości produktów i zadowolenia klientów, a to, na co państwo, nasi klienci, zawsze mogą liczyć na:
Jakość, niezawodność i przyzwoite ceny”.

 

 

Polityka jakości.pdf