Przenośny miernik wilgotności RVD-905A

Uniwersalny przenośny (ręczny) miernik wilgotności RVD-905A przeznaczony jest do pomiaru drewna na składach drewna, tarcicy lub palet. Mierzy MC wszystkich rodzajów drewna i trocinowych materiałów konstrukcyjnych.
Główną cechą RVD-905A jest jego przenośność, ponieważ działa na baterie i jest przeznaczony do użytku w suszarniach i magazynach.
Pomiar wszystkich rodzajów drewna.

POMIAR:
  • Wilgotność drewna: pomiar wilgotności wszystkich rodzajów drewna w zakresie od 6% do 100%, rozdzielczość pomiaru 0,1%.
  • Wilgotność trocin: po podłączeniu do urządzenia VP-01 lub VP-02 (opcjonalnie)
  • Zawartość wilgoci w materiałach konstrukcyjnych: po dostarczeniu specjalnej sondy RVD-905A może mierzyć zawartość wilgoci w materiałach budowlanych (beton, zaprawa, gips itp.) (Opcjonalnie)
  • Temperatura / wilgotność: powietrza- jeśli dostarczona jest sonda DSVT-05A, RVD-905A może mierzyć temperaturę w zakresie od -20°C do 80°C i wilgotność względną powietrza w zakresie od 0% do 100% RH (opcjonalnie)
Urządzenie dostarczane jest w drewnianej skrzynce o następującej zawartości:
  • Urządzenie RVD-905A;
  • Elektroda o działaniu młotkowym;
  • Przewód łączący;
  • Zapasowy akumulator;
  • Klucz do zacisków elektrody;
  • Zestaw sond (elektrod) do pomiaru wilgotności

Uniwersalność tego urządzenia przejawia się w tym, że wspomaga pomiar wilgotności we wszystkich rodzajach drewna, od części litych po fornir. Oprócz specjalnych sond pozwala także na pomiar wilgotności trocin, betonu, gipsu i różnego rodzaju zapraw. Wybór obsługiwanych materiałów odbywa się w prosty sposób za pomocą klawiatury na samym urządzeniu i zgodnie z załączoną tabelą w instrukcji obsługi.

Oprócz wymienionych materiałów można tym urządzeniem mierzyć temperaturę i wilgotność powietrza (również za pomocą odpowiedniej sondy). Jest to ważne, ponieważ temperatura wpływa na wartość wilgotności drewna, a dane o tym należy podać jako parametr podczas pomiaru.

Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze za pomocą przycisku z przodu urządzenia, a wszystkie istotne dane i zmierzone wartości są pokazywane na wyświetlaczu LCD

Opcjonalnie można zamówić oddzielne sondy do pomiaru wilgotności w innych obsługiwanych materiałach oraz sondę do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.

DODATKOWE SONDY (opcjonalnie):

Urządzenie VP-02 do pomiaru wilgotności trocin jest podłączone do tylnej strony urządzenia RVD-905A. Trociny są poddawane działaniu ciśnienia w misce, aby umożliwić pomiar wilgotności. Urządzenia posiadają zabezpieczenia zapobiegające nadmiernemu naciskowi i uszkodzeniu urządzenia. Ten sam system zapewnia również wyrównane ciśnienie, które gwarantuje jednolity pomiar.

Urządzenie VP-01 do pomiaru wilgotności trocin składa się ze specjalnie zmodyfikowanego cylindra aluminiowego ze wspornikiem montażowym RVD-905A. Trociny w cylindrze są ściskane podczas pomiaru, a RVD-905A służy do wykonywania odczytu MC. Urządzenie posiada zabezpieczenia zapobiegające nadmiernemu naciskowi i uszkodzeniu urządzenia.

Sondy do pomiaru wilgotności betonu i litych materiałów konstrukcyjnych służą do bezpośredniego pomiaru wilgotności. Wystarczy wywiercić dwa odpowiednie otwory w materiale, którego wilgotność mierzymy i umieścić w nich sondy podłączone do wilgotnościomierza RVD-905A. Po ustawieniu parametrów pomiaru można przeprowadzić pomiar.

Szybki pomiar temperatury i wilgotności względnej wykonujemy przenośną sondą DSVT-05A. Nadaje się do stosowania w różnych zakładach produkcyjnych.

dsvt-05a