Misija, vizija i politika kvaliteta

KVALITET, POUZDANOST I PRISTOJNE CENE
Dosadašnji rad zasnovan na ispitivanju potreba tržišta i zahteva kupaca, rezultirao je širokim asortimanom naših proizvoda namenjenih ispunjenju očekivanja svih kupaca. Zato je misija naše firme da na polju merno-regulacione opreme i sušara za drvo stvaramo dodatne vrednosti našim kupcima poboljšanjem postojećeg nivoa kvaliteta i razvojem novih proizvoda, stalnim inovacijama, unapređenjem poslovanja i očuvanjem životne sredine i prirodnih resursa, čime doprinosimo poboljšanju ukupnog kvaliteta života i ispunjenju oćekivanja svih zainteresovanih strana. Zahvaljujući uzornom poslovanju i strogom poštovanju zahteva svojih kupaca i tržišta, “NIGOS-elektronik” je stekao ugled pouzdane, odgovorne i uspešne firme. Vizija naše firme je da zadržimo i učvrstimo vodeću poziciju na domaćem tržištu i pojačamo svoje prisustvo na veoma zahtevnim svetskim tržištima, stalnim razvojem i inoviranjem proizvodnog programa, uvođenjem novih tehnologija i inženjeringa, kvalitetnim plasmanom i prilagođavanjem uslovima na tržištu. Danas, nakon višegodisnjeg postojanja, možemo tvrditi da smo uvek bili na strani kupaca, jer su oni naša preporuka i podsticaj za stalno napredovanje. Politika kvaliteta firme “NIGOS- elektronik” se ogleda u tome da proizvede proizvode izuzetnog kvaliteta, koji će osvojiti i zadovoljiti kupce i biti uvek korak ispred u odnosu na konkurentsku ponudu. Privrženost kvalitetu se ostvaruje:
 • neprekidnim preispitivanjem i ispunjavanjem zahteva kupaca i pružanjem najboljih tehničko- tehnoloških rešenja;
 • visokim standardima prilikom izrade i ispitivanja uređaja;
 • stalnim razvojem novih i poboljšavanjem postojećih karakteristika svih naših proizvoda, u pogledu kvaliteta, pouzdanosti, funkcionalnosti, bezbednosti i dizajna;
 • pružanjem svake vrste pomoći i informacija kako prilikom kupovine proizvoda, tako i prilikom obučavanja za instalisanje i rukovanje opremom;
 • uspostavljanjem i unapređenjem dugoročnih partnerskih odnosa sa svim zainteresovanim stranama, zasnovanim na uzajamnom poverenju i zajedničkim poslovnim ciljevima;
 • stalnom obukom i usavršavanjem zaposlenih u cilju sticanja novih znanja, sposobnosti i veština, odnosno povećanjem kompetentnosti za obavljanje svih poslova i zadataka;
 • aktivnim ucešćem svih zaposlenih u planiranju, sprovođenju i unapređenju svih aktivnosti u procesu proizvodnje, posebno onih koji utiču na konačni kvalitet proizvoda i usluga;
 • stalnim podizanjem nivoa svesti kod svakog zaposlenog o njegovim odgovornostima, ovlašćenjima, ličnom doprinosu, samoinicijativi i timskom radu;
 • povećanjem standarda i motivacije zaposlenih, stalnim rastom i razvojem firme, neprekidnim unapređenjem svih procesa u organizaciji, proširenjem proizvodnog prostora i daljim ulaganjem u proizvodne mogućnosti i savremenu opremu;
 • povećanjem produktivnosti, efikasnosti i rentabilnosti poslovanja;
 • kroz očuvanje životne sredine i racionalne potrošnje prirodnih resursa i energije;
 • brigom o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada;
 • stalnim usavršavanjem uspostavljenog i potvrđenog sistema menadžmenta kvalitetom.
Firma “NIGOS-elektronik” i dalje ima nameru da bude posvećena očuvanju i poboljšanju kvaliteta proizvoda i zadovoljstva kupca, a ono na šta Vi, nasi kupci, mozete uvek da računate je:
“Kvalitet, pouzdanost i pristojne
cene”.

 

 

Politika kvaliteta.pdf