Univerzalni prenosni vlagomer RVD-905A

Univerzalni prenosni vlagomer RVD-905A je prenosni uređaj namenjen za merenje vlage u drvetu i čvrstim građevinskim materijalima.
Kompletno opremljen i sa baterijskim napajanjem, obezbeđuje dovoljnu autonomnost za udoban rad na terenu, kao i u fabričkim halama.
Merenje vlage svih vrsta drveta.

MERI:
  • Vlagu u drvetu: mogućnost merenja vlage svih vrsta drveta u opsegu od 6% do 100%, a rezolucija merenja 0.1%
  • Vlagu piljevine – opciono uz pomoć uređaja za merenje vlage piljevine;
  • Vlagu u građevinskim materijalima: uz dodatak posebnih sondi može se koristiti za merenje vlage građevinskih materijala (betona, maltera, gipsa,…)
  • Temperaturu i relativnu vlažnost ambijenta: Merenje temperature i relativne vlage vazduha u opsegu temperature -20°C ÷ 80°C i relativne vlage 0%RH ÷ 100%RH
ISPORUČUJE SE U DRVENOJ AMBALAŽNOJ KUTIJI, ČIJI JE SADRŽAJ:
  • Instrument RVD-905A
  • Čekić sa elektrodama
  • Priključni kabl
  • Rezervna baterija
  • Ključ za stezanje elektroda
  • Set sondi (elektroda) za merenje vlage

Univerzalni ručni vlagomer RVD-905A je prenosni uređaj namenjen za merenje vlage u drvetu i drugim čvrstim materijalima.
Kompletno opremljen i sa baterijskim napajanjem, obezbeđuje dovoljnu autonomnost za udoban rad na terenu, kao i u fabričkim halama.

Univerzalnost ovog uređaja se ogleda u tome što podržava merenje vlage u svim vrstama drveta i drvene građe, od masivnih delova do furnira. Takođe, uz posebne sonde, podržava i merenje vlage u betonu, gipsu i raznim vrstama maltera. Izbor podržanih materijala vrši se jednostavno, preko tastature na samom uređaju, a prema priloženoj tabeli u okviru korisničkog uputstva.

Pored pomenutih materijala, sa ovim uređajem se može meriti i temperatura i vlažnost vazduha, takođe uz pomoć odgovarajuće sonde. Ovo je značajno jer temperatura utiče na vrednost vlage u drvetu, i podatak o tome treba uneti kao parametar prilikom merenja.

Uređajem se rukuje jednostavno, preko tastera na prednjoj strani uređaja, dok se svi potrebni ispisi i izmerene vrednosti ispisuju na LCD displeju.

RVD-905A se isporučuje u čvrstoj kutiji, sa svim potrebnim priborom za merenje vlage u drvetu.
Opciono, mogu se posebno naručiti sonde za merenje vlage u drugim podržanim materijalima, kao i sonda za merenje temperature i vlage u vazduhu.

DODATNA OPREMA (opciono) :

Uređaj za merenje vlage piljevine VP-02 se postavlja sa bočne strane vlagomera RVD-905A. Piljevina se u posudi sabija pod pritiskom kako bi se omogućilo merenje vlage. Uređaj poseduje zaštitu u cilju sprečavanja prekomernog pritiska i oštećenja uređaja.

VP-02

Uređaj za merenje vlage piljevine VP-01 se sastoji od cilindra na koji se postavlja vlagomer RVD-905A. Piljevina se u cilindru sabija pod pritiskom kako bi se omogućilo merenje vlage. Uređaj poseduje zaštitu u cilju sprečavanja prekomernog pritiska i oštećenja uređaja.

Sonde za merenje vlage betona i čvrstih građevinskih materijala se koriste za direktno merenje vlage. Dovoljno je da se izbuše dve odgovarajuće rupe u materijalu čiju vlagu merimo i u njih postave sonde koje su povezane sa vlagomerom RVD-905A.

Brzo merenje temperature i relativne vlage vazduha se vrši prenosnom sondom DSVT-05A. Pogodna je za upotrebu u raznim proizvodnim pogonima kao i za korišćenje na terenu.

dsvt-05a