Termički tretman

  • Uređaj za termički tretman (sterilizaciju) drveta i drvenih paleta
  • Verifikacija procesa termičkog tretmana paleta po međunarodnom standardu za fitosanitarne mere (International Standard for Phytosanitary Measures – ISPM 15) Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organisation – FAO)
  • Merenje temperature jezgra drveta i vazduha
  • Prikaz izmerenih vrednosti na LED displejima
  • 5 ulaza za merenje temperature
  • Mogućnost povezivanja na PC računar preko RS485 standarda
  • Softversko praćenje i upravljanje procesom termičkog tretmana omogućava softver “Sterilizacija drveta”
  • Softver omogućava štampanje generisanog izveštaja koji sadrži sve relevantne podatke i koji se koristi kao dokaz o uspešno sprovedenom postupku termičkog tretmana
  • Uređaj MKS-05 se može koristiti za skladišta hrane, lekova, klimatizovane prostorije, inkubatore