DryerManager je specijalno razvijen softver za daljinsku kontrolu i upravljanje automatima iz serija MC-3000, MC-2000, MC-600. Ovi automati upravljaju procesom rada sušara za drvo.

Softver omogućava praćenje do 32 sušare sa jedne lokacije.

Softver prati interfejs na samom automatu, tako da korisnik automata bez dodatne obuke može da upravlja radom sušara preko računara.

Uz pomoć DryerManager-a mogu se obavljati sve operacije kao na automatu. Softver računara snima i arhivira podatke o celokupnom procesu sušenja i omogućava njihovu dalju obradu, kreirajući potrebne izveštaje.

Za rad softvera potreban je PC računar standardne konfiguracije sa Windows operativnim sistemom. Pristup sušarama preko interneta je moguć na istom računaru, jednostavnim instaliranjem nekog od uslužnih programa za daljinsko upravljanje radnom površinom.