PD-01

Automatsko, poluautomatsko ili ručno vodjenje procesa parenja

  • Automatsko ili ručno vođenje procesa parenja u parionici za drvo
  • PID ili ON/OFF kontrola u automatskom režimu
  • 8 podesivih programa parenja
  • 2 regulaciona izlaza za upravljanje elektromotornim ventilima
  • 4 merna ulaza za temperaturne sonde
  • Rad sa jednom ili više temperaturnih sondi (do 4 sonde)
  • Kontrola procesa parenja prema temperaturi vazduha ili drveta
  • Mogućnost povezivanja na PC računar preko RS485 standarda
  • Softversko praćenje i upravljanje procesom parenja omogućava softver “Nigos Parionica”